חזרה לראשי

רוברט גרסייה, מוזיקאי

“לאחר מספר חודשים הורדתי במשקל, שיפרתי את פעולת העיכול, הרחבתי את הידע שלי במזון, רכשתי בהירות ואנרגיה של צמיחה אישית, נעשיתי פעיל יותר גופנית, וחוויתי יותר אנרגיה באופן כללי.”